EN

برتری‌های استفاده از چسب کاشی در مقابل روش سنتی دوغاب ریزی پشت کاشی

امروزه در دنیا استفاده از ملات های آماده مصرف از جمله چسب‌های کاشی پودری و خمیری و پودرهای ویژه بندکشی افزایش روز افزونی پیدا کرده است که یکنواختی، آماده مصرف بودن و کیفیت کنترل شده آنها می‌تواند از مهمترین دلایل آن باشد.


مزایای استفاده از چسب‌های کاشی نسب به روش سنتی شامل موارد ذیل است:


یکنواختی و آماده مصرف بودن محصول


کاربرد آسان و سرعت اجرای بالا


استحکام و مقاومت چسبندگی بالاتر و مقاوم در برابر لغزش


قابل اجرا روی انواع سطوح


ضخامت کم اجرا و کاهش وزن ساختمان


بدون افت حجم و ترک خوردگی


مقاوم در برابر عوامل جوی و محیطی