EN

برتری‌های استفاده از چسب کاشی در مقابل روش سنتی دوغاب ریزی پشت کاشی

امروزه در دنیا استفاده از ملات های آماده مصرف از جمله چسب‌های کاشی پودری و خمیری و پودرهای ویژه بندکشی افزایش روز افزونی پیدا کرده است که یکنواختی، آماده مصرف بودن و کیفیت کنترل شده آنها می‌تواند از مهمترین دلایل آن باشد.

مزایای استفاده از چسب‌های کاشی نسب به روش سنتی شامل موارد ذیل است:


– یکنواختی و آماده مصرف بودن محصول


– کاربرد آسان و سرعت اجرای بالا


– استحکام و مقاومت چسبندگی بالاتر و مقاوم در برابر لغزش


– قابل اجرا روی انواع سطوح


– ضخامت کم اجرا و کاهش وزن ساختمان


– بدون افت حجم و ترک خوردگی


– مقاوم در برابر عوامل جوی و محیطی