EN
 • اگر به هر علتی در سطح بتن ترک ایجاد شود چگونه می توان انها را ترمیم نمود تا آب بندی شود و جلوی نفوذ یون کلر را بگیرد ؟

  معمولا" ترمیم ترکهایی که فعال نیستند می تواند اقدامی نتیجه بخش تلقی شود . ترمیم ترکها معمولا" به دو شیوه رایج تزریق و دیگری آماده سازی و پر کردن با ملات ریزدانه میسر است . هرچند در مواردی راهکارهایی نظیر دوختن توام با فشار و یا بکارگیری از موادی که به تدریج به پر کردن درز منجر می شوند نیز تجربه شده است اما رایج نیست. اماده سازی ترک با بریدن آن بصورت V و پر کردن آن با ملات ریزدانه سیمانی (®Softcoat) روش ترمیم ترک تلقی می شود به شرطی که عمق آن از ارتفاع آماده سازی شده بیشتر نباشد.
 • چسب کاشی پودری با فشار بین انگشتان دست در چند روز اول پودر می‌شود، آیا چسب مشکل دارد؟

  با توجه به پایه سیمانی بودن چسب و نیاز سیمان به زمان برای واکنش هیدراتاسیون عدم کسب مقاومت بالا در سنین اولیه طبیعی است. باید توجه داشت که بیشتر از 90% واکنش هیدراتاسیون سیمان تا 28 روز انجام می‌پذیرد و باید به محصولات پایه سیمانی زمان جهت واکنش لازم داده شود.
 • برای ترمیم سطوح بتنی متخلخل از چه محصولی می توان استفاده کرد؟

  چنانچه میزان تخلخل کم باشد و بتن در معرض عوامل فرسایشی مثل آب نباشد، محصول Softcoat (ترمیم کننده سطحی بتن) محصول مناسبی می باشد. چنانچه سطح بتن، در معرض عوامل فرساینده باشد از محصولSoftcoat RP (ترمیم کننده سطحی ویژه) می توان استفاده کرد. این محصول نسبت به محصول Softcoat چسبندگی به سطح بهتری دارد. برای سطوحی که در معرض رطوبت می باشد و به نفوذ پذیری بسیار پایین نیاز است محصول Softcoat AP (ترمیم کننده سطحی آب¬بند بتن) که یک محصول دوجزئی پودر و رزین می باشد پیشنهاد می شود. در پایان حتماً سطح بتن با محصول Capcobond MO40 (چسب بتن آب¬بند) کیورینگ شود. برای مواردی که تخلخل عمیق می باشد ابتدا باید سطح زیر کار به میزانی که سطح سست بتن کاملاً با ابزار مناسب برداشته شود آماده سازی شود. در مواردی که بتن سست تا میلگرد می رسد، به میزان یک اینچ دور میلگرد باید تخلیه شود که میلگردها پس از ترمیم داخل بتن ترمیمی قرار گیرد. پس از این کار ترجیحاً از سند بلاست جهت تمیزکاری نهائی استفاده شود و سپس با آب با فشار بالا شسته شود. در این حالت ابتدا باید قالب بندی مناسب جهت بتن ریزی انجام شود. بتن با دانه بندی 0-8، عیار سیمان 400 با نسبت آب به سیمان کمتر از 45% و مقدار 2 تا 4% سیمان Capcobond PVA یا Capcobond AR با روانی مناسب آماده شود. بتن ریزی داخل قالب صورت پذیرد و پس از باز کردن قالب از Capcobond MO40 برای کیورینگ استفاده شود. چنانچه امکان قالب بندی نباشد، از محصول Softcoat در کنار Capcobond PVA یا Capcobond AR استفاده می شود و مقدار مناسب ماسه نرم 0-8 تا 50% محصول ترمیمی به آن اضافه می شود و هنگام اجرا ملات نسبتاً کم آبی استفاده شده و مثل خمیر به داخل بخش ترمیمی در چند مرحله مالیده می شود. حدود 5 میلیمتر مانده به سطح از مواد ترمیم کننده خالص و نرم استفاده شده تا سطح صاف بدست آید. در پایان از Capcobond MO40 جهت کیورینگ استفاده شود.
 • آیا در عمل آوری بتن می توان از آب غیر شرب (آب شور) استفاده کرد یا نه؟ چرا؟

  در ابتدا باید گفت که هر آب غیر شربی الزاما" آب شور نیست. آب شور ممکنست برای بتن غیر مسلح بتواند بعنوان آب ساخت و عمل آوری نیز استفاده شود و آبا و مقررات ملی و نشریه 55 و 101 آن را مجاز شمرده اند. اصولا" با هر آبی که بتوان بتن را ساخت می توان با همان آب، عمل آوری را نیز انجام داد. طبق ضوابط آبا و مقررات ملی ایران اگر بخواهیم بتن مسلحی را در یک منطقه خورنده بسازیم و عمل آوری کنیم میزان یون کلرید مجاز در آب به 500 میلی گرم در لیتر محدود می شود و حتی نمی تواند لب شور باشد. در سایر مناطق میزان یون کلرید1000 میلی گرم در لیتر نیز مجاز است اما قاعدتا" نمی تواند شور باشد.

فرم ارسال سوال

* نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* سوال شما
* کد امنیتی